sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Lạc Huệ Quân
Giám đốc - 0933 332 598

Dây Cáp Điện

Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
DÂY CÁP HÀN - ( CU - KOREA ) - MÀU ĐEN (HÀNG THỊ TRƯỜNG)
DÂY CÁP HÀN - ( CU - KOREA ) - MÀU ĐEN (HÀNG THỊ TRƯỜNG...
DÂY CÁP TRÒN XÁM MỀM - ( DVV ) - ( CU - KOREA ) - VỎ CÁCH ĐIỆN BẢO VỆ PVC
DÂY CÁP TRÒN XÁM MỀM - ( DVV ) - ( CU - KOREA ) - VỎ CÁ...
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC
DÂY DẸP - ( VCMD ) OVAL - ( CU - KOREA ) - CÁCH ĐIỆN PVC – 250v
DÂY DẸP - ( VCMD ) OVAL - ( CU - KOREA ) - CÁCH ĐIỆN PV...
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC.
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điệ...
Dây cáp điện
Dây cáp điện

Cáp Điện Lực

CÁP ĐIỆN LỰC - ĐIỆN KẾ - DATA - ( CU - KOREA )
CÁP ĐIỆN LỰC - ĐIỆN KẾ - DATA - ( CU - KOREA )
Cáp Duplex ruột đồng
Cáp Duplex ruột đồng
Cáp nhôm vặn xoắn - 2 ruột
Cáp nhôm vặn xoắn - 2 ruột

Chân Cắm

Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm
Chân cắm

Công Tắc- Đầu Cosse - Dây Bẹ

Công tắc bập bênh
Công tắc bập bênh
Đầu Cosse
Đầu Cosse
Dây bẹ
Dây bẹ

Tia Cắm - Phích Cắm - Thiết Hàn

Thiết hàn
Thiết hàn
Thiết hàn
Thiết hàn
Thiết hàn
Thiết hàn
Thiết hàn
Thiết hàn
Tia cắm
Tia cắm
Phích cắm
Phích cắm

Nguyên Liệu Sản Xuất Dây

Nguyên Liệu Sản Xuất Dây
Nguyên Liệu Sản Xuất Dây
Nguyên Liệu Sản Xuất Dây
Nguyên Liệu Sản Xuất Dây
Nguyên Liệu Sản Xuất Dây
Nguyên Liệu Sản Xuất Dây