sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Lạc Huệ Quân
Giám đốc - 0933 332 598

Cáp điện lực

CÁP ĐIỆN LỰC - ĐIỆN KẾ - DATA - ( CU - KOREA )
CÁP ĐIỆN LỰC - ĐIỆN KẾ - DATA - ( CU - KOREA )
Cáp Duplex ruột đồng
Cáp Duplex ruột đồng
Cáp nhôm vặn xoắn - 2 ruột
Cáp nhôm vặn xoắn - 2 ruột