sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Lạc Huệ Quân
Giám đốc - 0933 332 598

Chia sẻ lên:
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC

Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC

Mô tả chi tiết

 

LOẠI SẢN PHẪM: DÂY CÁP TRÒN XÁM - 2 RUỘT - DVV
2 X 1.5 SL MÉT         10,520  
2 X 2.5 SL MÉT         17,170  
2 X 4.0 SL MÉT         25,170  
2 X 6.0 SL MÉT         35,260  
2 X 8.0 SL MÉT         49,960  
2 X 10.0 SL MÉT         62,630  
2 X 16.0 SL MÉT         93,010  
LOẠI SẢN PHẪM: DÂY CÁP TRÒN XÁM - 3 RUỘT - DVV
3 X 1.5 SL MÉT         17,750  
3 X 2.5 SL MÉT         23,310  
3 X 4.0 SL MÉT         34,730  
3 X 6.0 SL MÉT         51,170  
3 X 8.0 SL MÉT         69,530  
3 X 10.0 SL MÉT         88,700  
3 X 16.0 SL MÉT       131,750  
3 X 25.0 SL MÉT       202,180  
3 X 35.0 SL MÉT       273,930  
LOẠI SẢN PHẪM : DÂY CÁP TRÒN XÁM - 4 RUỘT - DVV     
4 X 1.5 SL MÉT         21,140  
4 X 2.5 SL MÉT         28,600  
4 X 4.0 SL MÉT         42,880  
4 X 6.0 SL MÉT         60,270  
4 X 8.0 SL MÉT         84,610  
4 X 10.0 SL MÉT       103,710  
4 X 16.0 SL MÉT       150,660  
4 X 25.0 SL MÉT       226,320  
4 X 35.0 SL MÉT       311,750  
LOẠI SẢN PHẪM : DÂY CÁP TRÒN XÁM - 2 RUỘT - DVV - LIÊN HIỆP
2 X 1.5 LH MÉT           6,970  
2 X 2.5 LH MÉT         10,570  
2 X 4.0 LH MÉT         14,940  
2 X 6.0 LH MÉT         21,840  
2 X 8.0 LH MÉT         31,000  
2 X 10.0 LH MÉT         40,480  
2 X 16.0 LH MÉT         55,600  
2 X 25.0 LH MÉT         81,840  
2 X 6.0 T.Y.C MÉT         16,640  
LOẠI SẢN PHẪM : DÂY CÁP TRÒN XÁM - 3 RUỘT - DVV - LIÊN HIỆP
3 X 1.5 LH MÉT           9,770  
3 X 2.5 LH MÉT         14,690  
3 X 4.0 LH MÉT         20,670  
3 X 6.0 LH MÉT         30,080  
3 X 8.0 LH MÉT         44,950  
3 X 10.0 LH MÉT         58,510  
3 X 16.0 LH MÉT         77,570  
3 X 25.0 LH MÉT       116,820  
3 X 35.0 LH MÉT       157,350  
LOẠI SẢN PHẪM : DÂY CÁP TRÒN XÁM - 4 RUỘT - DVV - LIÊN HIỆP    
4 X 1.5 LH MÉT         12,270  
4 X 2.5 LH MÉT         18,090  
4 X 4.0 LH MÉT         25,570  
4 X 6.0 LH MÉT         35,560  
4 X 8.0 LH MÉT         48,940  
4 X 10.0 LH MÉT         64,120  
4 X 16.0 LH MÉT         84,670  
4 X 25.0 LH MÉT       127,290  
4 X 35.0 LH MÉT       176,540  

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
DÂY CÁP HÀN - ( CU - KOREA ) - MÀU ĐEN (HÀNG THỊ TRƯỜNG)
DÂY CÁP HÀN - ( CU - KOREA ) - MÀU ĐEN (...
DÂY CÁP TRÒN XÁM MỀM - ( DVV ) - ( CU - KOREA ) - VỎ CÁCH ĐIỆN BẢO VỆ PVC
DÂY CÁP TRÒN XÁM MỀM - ( DVV ) - ( CU -...
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ...
DÂY DẸP - ( VCMD ) OVAL - ( CU - KOREA ) - CÁCH ĐIỆN PVC – 250v
DÂY DẸP - ( VCMD ) OVAL - ( CU - KOREA )...
DÂY ĐÔI MỀM - ( VCM ) - ( CU - KOREA ) - CÁCH ĐIỆN PVC – 250v
DÂY ĐÔI MỀM - ( VCM ) - ( CU - KOREA ) -...
DÂY ĐƠN CỨNG RUỘT NHÔM – VỎ CÁCH ĐIỆN PVC – MÀU ĐEN
DÂY ĐƠN CỨNG RUỘT NHÔM – VỎ CÁCH ĐIỆN PV...
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC.
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách...
Dây cáp điện
Dây cáp điện