sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Lạc Huệ Quân
Giám đốc - 0933 332 598

Chia sẻ lên:
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC

Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC

Mô tả chi tiết

 

LOẠI SẢN PHẪM: DÂY CÁP TRÒN XÁM - 2 RUỘT - DVV
2 X 1.5 SL MÉT         10,520  
2 X 2.5 SL MÉT         17,170  
2 X 4.0 SL MÉT         25,170  
2 X 6.0 SL MÉT         35,260  
2 X 8.0 SL MÉT         49,960  
2 X 10.0 SL MÉT         62,630  
2 X 16.0 SL MÉT         93,010  
LOẠI SẢN PHẪM: DÂY CÁP TRÒN XÁM - 3 RUỘT - DVV
3 X 1.5 SL MÉT         17,750  
3 X 2.5 SL MÉT         23,310  
3 X 4.0 SL MÉT         34,730  
3 X 6.0 SL MÉT         51,170  
3 X 8.0 SL MÉT         69,530  
3 X 10.0 SL MÉT         88,700  
3 X 16.0 SL MÉT       131,750  
3 X 25.0 SL MÉT       202,180  
3 X 35.0 SL MÉT       273,930  
LOẠI SẢN PHẪM : DÂY CÁP TRÒN XÁM - 4 RUỘT - DVV     
4 X 1.5 SL MÉT         21,140  
4 X 2.5 SL MÉT         28,600  
4 X 4.0 SL MÉT         42,880  
4 X 6.0 SL MÉT         60,270  
4 X 8.0 SL MÉT         84,610  
4 X 10.0 SL MÉT       103,710  
4 X 16.0 SL MÉT       150,660  
4 X 25.0 SL MÉT       226,320  
4 X 35.0 SL MÉT       311,750  
LOẠI SẢN PHẪM : DÂY CÁP TRÒN XÁM - 2 RUỘT - DVV - LIÊN HIỆP
2 X 1.5 LH MÉT           6,970  
2 X 2.5 LH MÉT         10,570  
2 X 4.0 LH MÉT         14,940  
2 X 6.0 LH MÉT         21,840  
2 X 8.0 LH MÉT         31,000  
2 X 10.0 LH MÉT         40,480  
2 X 16.0 LH MÉT         55,600  
2 X 25.0 LH MÉT         81,840  
2 X 6.0 T.Y.C MÉT         16,640  
LOẠI SẢN PHẪM : DÂY CÁP TRÒN XÁM - 3 RUỘT - DVV - LIÊN HIỆP
3 X 1.5 LH MÉT           9,770  
3 X 2.5 LH MÉT         14,690  
3 X 4.0 LH MÉT         20,670  
3 X 6.0 LH MÉT         30,080  
3 X 8.0 LH MÉT         44,950  
3 X 10.0 LH MÉT         58,510  
3 X 16.0 LH MÉT         77,570  
3 X 25.0 LH MÉT       116,820  
3 X 35.0 LH MÉT       157,350  
LOẠI SẢN PHẪM : DÂY CÁP TRÒN XÁM - 4 RUỘT - DVV - LIÊN HIỆP    
4 X 1.5 LH MÉT         12,270  
4 X 2.5 LH MÉT         18,090  
4 X 4.0 LH MÉT         25,570  
4 X 6.0 LH MÉT         35,560  
4 X 8.0 LH MÉT         48,940  
4 X 10.0 LH MÉT         64,120  
4 X 16.0 LH MÉT         84,670  
4 X 25.0 LH MÉT       127,290  
4 X 35.0 LH MÉT       176,540  

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC.
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách...
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
Dây cáp điện
DÂY CÁP HÀN - ( CU - KOREA ) - MÀU ĐEN (HÀNG THỊ TRƯỜNG)
DÂY CÁP HÀN - ( CU - KOREA ) - MÀU ĐEN (...
DÂY CÁP TRÒN XÁM MỀM - ( DVV ) - ( CU - KOREA ) - VỎ CÁCH ĐIỆN BẢO VỆ PVC
DÂY CÁP TRÒN XÁM MỀM - ( DVV ) - ( CU -...
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ PVC
Dây Cáp Tròn Xám Mềm Vỏ Cách Điện Bảo Vệ...
DÂY DẸP - ( VCMD ) OVAL - ( CU - KOREA ) - CÁCH ĐIỆN PVC – 250v
DÂY DẸP - ( VCMD ) OVAL - ( CU - KOREA )...
DÂY ĐÔI MỀM - ( VCM ) - ( CU - KOREA ) - CÁCH ĐIỆN PVC – 250v
DÂY ĐÔI MỀM - ( VCM ) - ( CU - KOREA ) -...
DÂY ĐƠN CỨNG RUỘT NHÔM – VỎ CÁCH ĐIỆN PVC – MÀU ĐEN
DÂY ĐƠN CỨNG RUỘT NHÔM – VỎ CÁCH ĐIỆN PV...